Ziedošanas kārtība un ziedotāja datu apstrāde

Latvijas Audžuģimeņu biedrību Jūs varat atbalstīt ar savu ziedojumu. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot mūsu biedrībai, daļu ziedotās summas atgūsi atpakaļ, norādot to savā ienākuma deklarācijā, tāpēc privātpersonai nepieciešams norādīt personas kodu, uzņēmumam - reģistrācijas numuru.

Ziedojumi tiek izlietoti atbalsta sniegšanai audžuģimenēm, aizbildņiem un šajās ģimenēs ievietotajiem bērniem, piemēram, pārtikas paku sagatavošanai, nometņu organizēšanai, integrācijas un izglītojošu pasākumu organizēšanai.

Ja, veicot ziedojumu, nav norādīts konkrēts ziedojuma izlietojuma mērķis, attiecīgais ziedojums tiek uzskatīts par vispārēju ziedojumu, ko biedrība izlieto vispārīgi, lai sasniegtu statūtos norādītos mērķus.

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

  • Norādīt mērķi, kādam ziedojums tiek veikts;
  • Būt informētam par biedrības mērķiem, plānotajiem un rīkotajiem pasākumiem un projektiem, kuros paredzēts izmantot ziedojumu;
  • Pārliecināties par ziedojuma atbilstošu izlietojumu ziedojumā norādītajam mērķim vai biedrības statūtos norādītajam mērķim;
  • Saņemt atbildes uz jautājumiem par ziedojuma izlietošanas mērķiem.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus brīdī, kad Jūs veicat ziedojumu mūsu biedrībai:

  • Veicot ziedojumu tiek apstrādāti sekojoši personu dati:

Privātpersona - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs;

Juridiskā persona – uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, PVN reģistrācijas nr., e-pasts, tālruņa numurs.

  • Jūs dati tiek izmantoti atskaišu sagatavošanai Valsts ieņēmumu dienestam.
  • Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.
  • Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.
  • Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.