Team

Ilze Golvere

Latvian Foster Families Association, director +371 26004103

Ilona Bērtule

Social Worker-Project Manager

Edmunds Rītiņš

Support center Dzeguzēns, social worker

Gundega Filatova

Support center Dzeguzēns, social worker

Aiva Baufale

Support center Dzeguzēns, coordinator +371 22017139