Kas mēs esam

Latvijas Audžuģimeņu biedrības mērķis ir veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē

Uzzināt vairāk par mums

Dažos skaitļos

5798 bērni

Joprojām 5798 bērniem Latvijā nav pieejama ģimeniska aprūpe.527 bērns savu ikdienu pavada atrodoties bērnu namos.

29 gadi

29.augustā Latvijas Audžuģimeņu biedrībai palika jau 29 gadi!

191 ģimenes

Latvijas Audžuģimeņu biedrība apvieno 191 aizbildņu, audžuģimenes un viesģimenes ar 348 bērniem no visiem Latvijas reģioniem.