Kas mēs esam

Latvijas Audžuģimeņu biedrības mērķis ir veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē

Uzzināt vairāk par mums

Dažos skaitļos

200 ģimenes

Latvijas Audžuģimeņu biedrība apvieno 200 aizbildņu un audžuģimenes ar 356 bērniem no visiem Latvijas reģioniem.

2000 bērni

Joprojām 2000 bērniem Latvijā nav pieejama ģimeniska aprūpe.1400 bērni savu ikdienu pavada atrodoties bērnu namos.

45,53 EUR

Pabalsts aizbildnim bērna uzturēšanai ir 45,53 EUR mēnesī. Vai ar šo summu var bērnu pabarot, apģērbt, samaksāt par izglītību un zālēm?

20 gadi

29.augustā Latvijas Audžuģimeņu biedrībai palika jau 20 gadi!!!