Kas mēs esam

Latvijas Audžuģimeņu biedrības mērķis ir veicināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē

Uzzināt vairāk par mums

Dažos skaitļos

27 gadi

29.augustā Latvijas Audžuģimeņu biedrībai palika jau 27 gadi!

201 ģimenes

Latvijas Audžuģimeņu biedrība apvieno 201 aizbildņu un audžuģimenes ar 356 bērniem no visiem Latvijas reģioniem.

1800 bērni

Joprojām 7606 bērniem Latvijā nav pieejama ģimeniska aprūpe.1551 bērns savu ikdienu pavada atrodoties bērnu namos.