Ģimeņu sasniegumi

APSVEICAM  MŪSU LILITU VOITKEVIČU, KURA IEGUVUSI PEDAGOĢIJAS DOKTORA GRĀDU SPORTA ZINĀTNĒ

30.jūnijā Sporta zinātnes promocijas padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu piešķirt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) doktorantei, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmēja Lilitai Voitkevičai pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē par aizstāvēto promocijas darbu „Organisma hidratācija sporta spēļu pārstāvjiem”.

Lilitas Voitkevičas darba vadītāja ir LSPA Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras vadītāja, Dr.med., prof.Inese Pontaga un Ph.D.biol., prof. Vahur Ööpik (Tartu Universitāte, Igaunija).