Projekti

Projekti sadarbībā ar KIDS FIRST FUND

Pateicoties Jay Sorensen atsaucībai un Kids First Fund piešķirtajam atbalstam LAB ir bijusi iespēja sniegt ievērojamu atbalstu 160 ģimenēm, kuras sniedz mīlestību un mājas sajūtu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
— 27. decembris 2013

WE SHARE

“WE SHARE” ir starptautisks projekts, kurš tiek realizēts Grundtvig Mūžizglītības programmas ietvaros un tajā piedalās 16 dalībnieki no dažādām Eiropas valstīm.
— 10. decembris 2013

Atbalsta sistēmas pilnveidošana aizbildņu un audžuģimenem

Projekta mērķis bija nodrošināt ilgtspējīgu LAB attīstību, izstrādājot materiālus atbalsta grupu vadīšanai, kas balstās uz Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem, līdz ar to uzlabojot bērnu ārpusģimenes aprūpes kvalitāti.
— 2. decembris 2013

Laime ir ģimenē

Projektu "Laime ir ģimenē" ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu tika īstenots atbalsta centrā "Dzeguzēns", Pērnavas ielā 62.
— 30. novembris 2013

Ceļamaize

Projekta „Ceļamaize” mērķis bija sabiedrības saliedēšana, mazinot Rīgas audžuģimenēs un aizbildniecībā esošo jauniešu sociālās atstumtības risku un stiprinot to pašapziņu. Kopumā projektā piedalījās 25 jaunieši.
— 29. novembris 2013