Ziedošanas kārtība un privātuma politika

Latvijas Audžuģimeņu biedrību Jūs varat atbalstīt ar savu ziedojumu. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ziedojot mūsu biedrībai, daļu ziedotās summas atgūsi atpakaļ, norādot to savā ienākuma deklarācijā, tāpēc privātpersonai nepieciešams norādīt personas kodu, uzņēmumam - reģistrācijas numuru.

Ziedojumi tiek izlietoti atbalsta sniegšanai audžuģimenēm, aizbildņiem un šajās ģimenēs ievietotajiem bērniem, piemēram, pārtikas paku sagatavošanai, nometņu organizēšanai, integrācijas un izglītojošu pasākumu organizēšanai.

Ziedojamo summu apmērs tiek paredzēts pēc izvēles 5 eiro; 10 eiro; 15 eiro, kā arī iespēja pašam izvēlēties ziedojamo summu līdz 1000 eiro.

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

Norādīt mērķi, kādam ziedojums tiek veikts;

Būt informētam par biedrības mērķiem, plānotajiem un rīkotajiem pasākumiem un projektiem, kuros paredzēts izmantot ziedojumu;

Pārliecināties par ziedojuma atbilstošu izlietojumu biedrības statūtos norādītajam mērķim, saņemot informāciju uz norādīto e-pasta adresi par ziedojuma izlietojumu nākamajā mēnesī pēc ziedojuma izlietojuma.

Saņemt atbildes uz jautājumiem par ziedojuma izlietošanas mērķiem.

Saņemt e-pastā apstiprinājumu par veiksmīgi veiktu bezskaidras naudas ziedojumu.

Vērsties pie biedrības ar iesniegumu, lūdzot atgriezt ziedoto naudu, ja ziedojums tiek veikts kļūdas dēļ vai tehnisku problēmu dēļ ziedotā summa neatbilst summai, kuru izvēlējies ziedotājs.

Privātuma politika

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus brīdī, kad Jūs veicat ziedojumu mūsu biedrībai:

Veicot ziedojumu tiek apstrādāti sekojoši personu dati:

Privātpersona - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs;

Juridiskā persona – uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs.

Jūs dati tiek izmantoti atskaišu sagatavošanai Valsts ieņēmumu dienestam.

Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.

Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Jūsu dati tiek apkopoti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.