Vēsture

Biedrība ir dibināta jau 1994. gadā, kad nebija precīzi bērnu alternatīvās aprūpes veicēju definējumi, nebija izveidotas „audžuģimenes” kā bērnu īslaicīgās aprūpes forma.
Biedrības vadītāja kopš dibināšanas līdz šim brīdim ir Ilze Golvere.


Nosaukums „Latvijas Audžuģimeņu biedrība” joprojām ir saglabājies, lai gan šobrīd 2/3 no esošajiem biedriem ir aizbildņi un biedrība aktīvi aizstāv tieši aizbildņu intereses. Salīdzinot ar audžuģimenēm, aizbildņi finansiāli un psihoemocionāli no valsts un pašvaldības saņem ievērojami mazāku atbalstu.
20 gadu laikā ir sniegts atbalsts vairāk nekā 300 ģimenēm, biedrības pastāvēšanas laikā ir izaugusi jauna paaudze. Ģimenes ir saņēmušas humāno palīdzību, pārtiku, piedalījušās Jaungada un Lieldienu pasākumos, daļai no biedrībā bijušajiem jauniešiem ir bijusi iespēja piedalīties starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos. Un svarīgākais – ģimenēm ir bijusi vieta, kur satikties un pārrunāt savas problēmas.
Esam gandarīti, ka biedrībai ir izdevies tik ilgu laika periodu pastāvēt, un, ka joprojām spējam sniegt dažāda veida atbalstu aizbildņu un audžu ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni bāreņi.