Projekti

Brīvprātīgo vakars

Gada nogalē, 17.decembrī krodziņš „Visi savējie” tika rīkots „Brīvprātīgo vakars” – kopīgs vakars biedrības čaklajiem ikdienas palīgiem. Latvijas Audžuģimeņu biedrībai šī bija jauna iniciatīva, taču plānojam šādus vakarus organizēt katru gadu.
— 27. decembris 2014

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.1.

Projekta ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” mērķis ir kompleksa sociālā atbalsta sniegšana aizbildņu ģimenēm, nodrošinot sociālo pakalpojumu - mentora programmu aizbildņiem un sociālās atstumtības riskam pakļauto, aizbildnībā esošo bērnu
— 24. septembris 2014