Informācija atbalstītājiem

Latvijas Audžuģimeņu biedrības misija ir veicināt un atbalstīt  bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē. Mēs to nevarētu veikt bez mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Paldies tiem, kuri ir pievienojušies mūsu pārliecībai, ka tikai ģimeniskā vidē – mīlestības un sapratnes gaisotnē var veidoties pilnvērtīgas personības ar dzīvei nepieciešamām prasmēm

Aicinām arī Jūs pievienoties bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstītāju lokam.

Kā Jūs varat palīdzēt?

  • Ar mērķziedojumu – ziedojumu noteiktam mērķim (biedrības aktivitāšu, projektu vai biedrības darbības nodrošināšanai);
  • Ar vispārēju ziedojumu – nenosakot ziedojuma mērķi;
  • Ar preču vai pakalpojumu ziedošanu;
  • Ar mantiskiem (jaunu vai lietotu preču) ziedojumiem;
  • Uzrunājot savus sadarbības partnerus atbalstīt Latvijas Audžuģimeņu biedrību.

Labprāt uzklausīsim Jūsu idejas un papildināsim sarakstu......

 

Ziedojumu aicinām ieskaitīt kontā LV79PARX0000233751014

Atgādinām, ka uzņēmumiem ir iespējams izmantot nodokļu atlaides.

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskajām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, juridiskajai personai ir:

  • jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
  • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
  • jāiesniedz VID Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Latvijas Audžuģimeņu biedrībai un dokumenti, kas apliecina Latvijas Audžuģimeņu biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā piecus taksācijas gadus).
  • Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Latvijas Audžuģimeņu biedrībai.

Paldies par Jūsu atbalstu un palīdzību, lai mēs varētu turpināt veikt labos darbos!