Kā un kāpēc kļūt par biedrības biedru?

Kā kļūt par LAB biedru?

Jums ir personīgi jāierodas biedrības ofisā, Pērnavas iela 62.

Līdzi jāņem pase un bāriņtiesas lēmums. Jā aprūpē esošais jaunietis ir jau sasniedzis 18 gadus, tad nepieciešama arī izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka mācības tiek turpinātas.

Kopš 2013. gada biedrībā  var iestāties arī 18 gadus sasniegušie jaunieši (bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši), ja mācības vai studijas tiek turpinātas. Atbalstu jaunieši var saņemt līdz 18 gadu sasniegsanai.

Ko Jūs varat iegūt, kļustot par biedrības biedru?

  • Iespēju apmeklēt dažādas attīstošas un izglītojošas nodarbības atbalsta centrā „Dzeguzēns”;
  • Saņemt morālu atbalstu problemātiskās situācijās;
  • Piedalīties projektos vietējā un starptautiskā mērogā;
  • Iespēju apmeklēt teātra izrādes, kino, muzejus;
  • Saņemt humāno palīdzību vismaz 4 reizes gadā;
  • Varat piedalīties biedrības rīkotajos pasakumos, piemēram, Jaungada un Lieldienu pasakuma.
  • Saņemt pārtikas pakas vismaz 2 reizes gadā;
  • Saņemt medicīnas pakalpojumus Mobilā veselības aprūpes centra izbraukumos (sadarbībā ar "Ronald McDonald House Charities Latvija");
  • Saņemt biedrības konsultatīvo atbalstu jaunu iniciatīvu uzsākšanai;
  • Iespēja publicēt aprūpē esošā bērna sasniegumus biedrības mājas lapā www.labiedriba.lv sadaļā „Ģimeņu sasniegumi”.

Ko mēs sagaidam no biedrības biedriem? - Līdzdalību biedrības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs!

Saskaņā ar Latvijas Audžuģimeņu biedrības statūtiem biedrības biedriem no noteikta biedru nauda 2,50 EUR mēnesī.

Ja rodas papildus jautājumi, droši sazinieties: +371 26004103 vai ilze@labiedriba.lv, info@labiedriba.lv

Uz tikšanos!