Raksti

Jaunieši Mixology projektā Slovēnijā

Laila:

Projektā, Mixology,  piedalījās dalībnieki no piecām valstīm- Spānija, Latvija, Ungārija, Slovēnija,Portugāle. Katru valsti pārstāvēja 6 cilvēki, pieci jaunieši un viens grupas vadītājs.  Projekts notika mūzikas festivāla f52 ietvaros, kurā dalībniekiem bija jāsagatavo dienas programma festivāla apmeklētājiem. Dalībnieki dalījās zināšanās un prasmēs, kā dejošana, dziedāšana, akrobātika, teātra māksa un tehniskās iemaņas. Dalībnieki visu projekta nedēļu pavadīja dzīvojot teltīs festivāla norises vietā, tomēr pāris dienas, sliktu laika apstākļu dēļ tie bija spiets pavadīt telpās. Par spīti laika apstākļiem dalībnieki iemācījās kā sadarboties komandā, pārvarēt negaidītas grūtības, kā uzņemties iniciatīvu un atbildību par padarīto. Projekts sniedza jauniešiem iespēju uzlabot savas angļu valodas zināšanas komunikācijā ar dalībniekiem no citām valstīm.
 
Aleksandrs:
 
Šo mēnes piedalījos vienreizējā projektā, kas norisinājās Slovēnijā. Projekts bija balstīts uz pieredzes apmaiņu festivālu organizēšanā, kā arī, manuprāt, noderīgi bija tas, ka mēs varējām izmantot mūsu angļu valodas zināšanas reālajā dzīvē, kas ir ļoti noderīgi. Pats pārsteidzošākais priekš manis bija satikt tos cilvēkus, kur katrs ir citādāks. Nedaudz ar citādāku domāšanu. Tādējādi tu iemācies būt tolerants, satiekot daudz citus un dažādus cilvēkus.
 
Daniels:
Mani sauc Daniels, es biju viens no brauciena dalībniekiem. Viennozīmīgi varu teikt, ka tas bija labākais vasaras noslēgums, kādu es varēju vēlēties. Gan laikapstākļi lutināja, gan Slovēnijas daba kopumā nepārtraukti priecēja ar savu skaistumu. Tā bija neaprakstāma pieredze, kuru nekad neaizmirsīšu. Es iemācījos daudz ko jaunu, nostiprināju un uzlaboju savas angļu valodas zināšanas, satiku un ieguvu daudz labus draugus, ar kuriem uzturu kontaktu caur sociālajiem tīkliem. Man ir grūti apsrakstīt savas emocijas, jo to ir tik daudz un tās ir tik ļoti spilgtas. Esmu ļoti pateicīgs biedrībai par šādu iespēju un ļoti ceru, ka man būs vēl kāda iespēja piedalīties līdzīgos projektos.
— 4. septembris 2017