Raksti

Viesi no Zviedrijas

Sadarbìbas tìkla Zviedrija-Latvija pàrstàvji Claes Blixts Un Tomas Jarvenstrams. Valsts svètku noskańàs, folkloras dziesmu pavadìjumà, tikśanàs notika pozitìvà un draudzìgà gaisotnè.

— 12. decembris 2017