Ziņas

Biedrības jubileja

Biedrība šogad svin savas darbības 25 gadskārtu un kā vienmēr ap biedrību pulcējas daudz jauku cilvēku, kuri ir palīdzējuši un palīdz īstenot LAB izvirzīto mērķi - veicināt un atbalstīt bērnu bāreņu vai bez vēcāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē. 

2019.gads ir sācies ar jaunu, nozīmīgu posmu biedrības darbībā - esam izveidojuši Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru "Dzeguzēns", lai veicinātu audžuģimeņu kustību un sniegtu psiholoģisku atbalstu aizbildņiem un audžuvecākiem. Pakalpojumu finansē Labklājības ministrija.

 

— 3. septembris 2019