Ziņas

Biedrības 25 gadu jubilejas pasākums

Vēlamies pateikties visiem mūsu draugiem un mūsu atbalstītājiem, brīvprātīgajiem un citiem labvēļiem par atbalstu un sapratni daudzo gadu garumā. Liels paldies biedrības 25 gadu jubilejas pasākuma atbalstītājiem un organizētājiem- Hamidam Ladjevardi, Bernhard Loew, Simon Digby Boddy, Aasheim Frode, SIA Sun Crisp, Artūram Saveļjevam un citiem.

Neliela grupa aizbildņu 20 cilvēku 1994. gadā vienojās par biedrības dibināšanu ar mērķi veicināt un atbalstīt bāreņu vai bezvecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē. Visi bija vienisprātis, ka tikai ģimeniskā vidē, mīlestības un sapratnes gaisotnē un nevis bērnunamos, bērns var iegūt visas turpmākai dzīvei nepieciešamās iemaņas, prasmes un zināšanas. Kad biedrība tika dibināta, tad sabiedrībā valdīja uzskats kas nāca no padomju laikiem, ka bērniem, kuri palikuši bez bioloģisko vecāku aprūpes viss nepieciešamais tiek nodrošināts bērnu namos. Mēs bijām pirmie Latvijā kas kā NVO sākām lauzt šos sabiedrības stereotipus piesaistot masu medijus, sabiedrībā zināmus cilvēku. Piesaistot dažādu fondu un vēstniecību finansējumu, organizējām seminārus dažādos Latvijas reģionos, informētu un izglītotu aizbildņus un audžuvecākus.

25 gadu garumā mēs esam smagi strādājuši veidojot un mainot sabiedrības un valsts iestāžu uzskatu maiņu par labu bāreņu audzināšanai ģimeniskā vidē.

Soli pa solim mēs pulcinājām domu biedrus, kas šo ideju nesa tālāk sabiedrībā. 90-tajos gados tika izveidota jauna īstermiņas aprūpes forma – audžuģimenes, bet šobrīd mēs jau varam runāt arī par viesģimenēm, mentoriem. Latvijas Audžuģimeņu biedrība ir strādājusi un strādā mikro, mezo un makro līmeni- no indivīda līdz polistiskiem lēmumiem.

Tagad sabiedrībā valda noteikts uzskats, ka bērnam, kurš palicis bez vecāku aprūpes vispiemērotākā ir vienīgi tikai ģimeniskā vide, kurā viņš var augt un pilnveidoties. Liels prieks, ka pagājušā gadā valsts līmenī tika izveidota ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru tīkls, kurā arī mūsu biedrība ir iekļāvusies ar savu atbalsta centru „Dzeguzēns’.

— 11. novembris 2019