Ziņas

Brauciens „Mana ģimene – mana lielākā vērtība”

Latvijas Audžuģimeņu biedrība organizēja 3 dienu braucienu „Mana ģimene – mana lielākā vērtība”  projekta  “Es – ģimene – valsts” Nr.2022.LV/ĢDP/29 ietvaros. Šis trīs dienu brauciens caurvija mūsu senču tradīciju, vēstures iepazīšanu, aplūkojot vēsturiskus objektus (pili, muzeju, sklandraušu gatavošanas tradīcijas u.c.). Bērni un vecāki brauciena laikā tika rosināti padomāt par bērnu tiesībām un pienākumiem, kas sasaucās ar 1.jūnija Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, tādejādi aktualizējot bērnu tiesību un pienākumu tēmu.  Pasākuma viena no aktivitātēm bija pārgājiens gar jūru ar mērķi stiprināt savas ģimenes attiecības ar prieku, kā arī projekta psiholoģe pielietoja Teraspēles metodi ar mērķi palīdzēt veselīgas piesaistes veicināšanai starp vecāku un bērnu. Dienas aktivitātes caurvija brauciena sauklis: Mana ģimene – mana lielākā vērtība! Brauciena laikā ģimenēm bija iespēja   brīvi komunicēt, iepazīt vienam otru, doties pastaigā, piedalīties sporta aktivitātēs un visu to kopā darīt ar saviem bērniem. Akcentējot ģimeniskās vērtības ģimenes pludmalē, izveidoja ģimenes ģerboni no dabas materiāliem un katra ģimene iepazīstināja ar savu ģerboni, pastāstot par to. Brauciena noslēdzošajā dienā ģimenes piedalījās diskusijā ar Kuldīgas domes pārstāvi par ģimeniskajām vērtībām un aktualitātēm Kuldīgas pašvaldībā. Atrodoties “Mazsālijās” tika aktualizēta diskusija, cik liela nozīme ir man ģimenē, manai ģimenei un katrai ģimenei valstiskā līmenī (es-ģimene-valsts)? Cik ikviens no mums, katra ģimene ir vērtīga, svarīga un būtiska? Cik svarīgi ir ne tikai „būt/pastāvēt ģimenei”, bet būt ģimenei ar ģimenisku kodolu, vērtībām, tradīcijām, saprast un spēt novērtēt? 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība ietvaros”.

— 7. jūnijs 2022