Ziņas

Diskusija Latvijas radio 4

Sabiedrībā ir spraigas diskusijas par  nesen pieņemto likumu, kas aizliedz adoptēt bērnus no audžuģimenēm uz citām valstīm, bet ārvalstu adopcijai atstājot atvērtus bērnunamus. 13.novembrī Latvijas radio 4 uz diskusiju aicināja Labklājības ministru Jāni Reiru. Šajā pārraidē piedalījās arī Latvijas Audžuģimeņu biedrības pārstāvji LAB vadītāja Ilze Golvere, audžumamma Arta šomase un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Ilze Paleja.

— 15. novembris 2018