Ziņas

Tikšanās ar Sandru Kalvi no LELBA.

5.jūlijā Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja Ilze Golvere un biedrības pārstāves tikās ar Sandru Kalvi no Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā.

Sandra Kalve ir Milvoku Latviešu draudzes priekšniece, ievēlēta LELBA valdē un vada LELBA nozari "Palīdzība Latvijai".
Tikšanās laikā tika apspriesti dažādi jautājumi, kā arī S.Kalve iepazinās ar Latvijas Audžuģimeņu biedrības bērniem, kas bija atnākuši uz atbalsta centru "Dzeguzēns".

— 6. jūlijs 2018