2013

Atbalsta sistēmas pilnveidošana aizbildņu un audžuģimenem

Projekta mērķis bija nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas Audžuģimeņu biedrības attīstību, izstrādājot materiālus atbalsta grupu vadīšanai, kas balstās uz Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem, līdz ar to uzlabojot bērnu ārpusģimenes aprūpes kvalitāti. Projekts tika īstenots sadarbībā ar partneriem Norvēģijā un Somijā.

Projekta mērķa grupas – aizbildņi, audžugimenes, sociālie darbinieki – atbalsta grupu vadītāji.

Galvenās projeka aktivitātes:

  1. Pieredzes apmaiņas braucieni uz Ziemeļvalstīm – Norvēģiju (Bergena) un Somiju (Juvaskūla).

Tēmas, kas tika izzinātas pieredzes apmaiņas braucienu laikā – 1) atbalsta grupu organizēšana, 2) aktuālākās tēmas atbalsta grupās, 3) nosacījumi un iespējamās problēmas atbalsta grupu vadīšanā, 4) izmantojamās metode.

  1. Metodisko materiālu par atbalsta grupu vadīsanu izstrāde un ieviešana praksē.

Aktiviāte tika īstenota Latvijā, atbalsta centrā „Dzeguzēns”. Projekta dalībnieki sadarbībā ar ekspertiem, kas pārzina Latvijas aizbildņu un audžuģimenu problēmas un vajadzības, izstrādāja metodisko materiālu atbalsta grupu vadīšanai.

  1. Diskusija par nosacījumiem veiksmīgai atbalsta grupu darbībai.

Tika organizētas ekperimentālās atbalsta grupas, kurās piedalījās arī divi pārstāvji no katras partnerorganizācijas. Atbalsta grupas notika Rīgā un Vecumniekos, dalībnieku skaits 15 personas.  Pēc atbalsta grupām tika rīkota diskusija par galvenajiem nosacījumiem, lai atbalsta grupas darbība būtu veiksmīga.  Diskusijā piedalījās 20 dalībnieki.

  1. Konference „Drošais pamats – ģimeniska aprūpe”.

Projekta noslēgumā ES mājā tika rīkota konference, kurā piedalījās gan Latvijas Audžuģimeņu biedrības biedri – aizbildņi un audžuģimenes, gan sociālie darbinieki, gan arī to organizāciju pārstāvji, kas darbojas bērnu ārpusģimenes aprūpes jomā. Konferences dalībnieku skaits 70 personas, konferences norises laiks 6 stundas. Konferences laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta aktivitātem, rezultātiem.

Viens no svarīgākajiem projekta rezultātiem ir izveidotā ilgtermiņa sadarbība audžuģimeņu organizācijām Ziemeļvalstīs. 

— 2. decembris 2013