2013

Ceļamaize

Projekta „Ceļamaize” mērķis bija sabiedrības saliedēšana, mazinot Rīgas audžuģimenēs un aizbildniecībā esošo jauniešu sociālās atstumtības risku un stiprinot to pašapziņu.
Kopumā projektā piedalījās 25 jaunieši. No tiem 15 - aizbildniecībā vai audžuģimenēs esošie jaunieši un 10 - ģimeņu bioloģiskie bērni. 

Projekta ietvaros tika rīkoti 3 motivācijas semināri pašapziņas stiprināšanai Rīgā un 2 dienu izbraukuma seminārs. Aktivitātes tika īstenotas laika posmā no 1.maija līdz 1.oktobrim. 

Motivācijas semināru laikos tika izmantotas dažādas metodes – tematiskās diskusijas, pašizziņas testi, lomu spēles, minilekcijas ar praktiskiem piemēriem, radošās aktivitātes, fotografēšana u.c. 
Pirmās tikšanās diena tika veltīta pašizziņai. Galvenās aktivitātes: pirmssemināra anketas aizpildīšana, dalībnieku iepazīšanās, to gaidas, vienošanās par grupas noteikumiem, prāta vētra “Kas ir cilvēks?”, milikecija un diskusija par temperamentiem, pašprezentācija par katra dalībnieka stiprajām pusēm, radošais darbs “Laimīgs cilvēks”. 
Otrā semināra tēma bija “ES un grupa”. Galvenās aktivitātes: grupas saliedēšanas spēles, tests “Es un grupa”, minilekcija un resursu kartes zīmēšana par ārējiem un iekšējiem resursiem, diskusija “Vai ir nepieciešams sevi kontrolēt komunikācijā?, lomu spēle par iepazīšanās situācijām, kolāža “Mana vieta cilvēkos”.
Trešajā dienā, kas tika veltīta tēmai “Sadarbība” piedalījās pilna dalībnieku grupa, tāpēc īpašu liela uzmanība tika veltīta iepazīšanās spēlēm un grupas saliedēšanas vingrinājumiem. Galvenās aktivitātes: diskusija par lomām darbojoties grupā, ekperiments Grīziņkalnā – fotoskulptūras, organizatoriskie jautājumi, pienākumu un uzdevumu precizēšana (saistībā ar izbraukuma semināru). 
Izbraukuma seminārs notika Vecumniekos, viesu namā „Robežnieki” 31.jūlijā un 1.augustā.

Projekta rezultātā dalībniekiem tiks paaugstināts pašapziņas un sociālās līdzdalības līmenis. Ir izveidojušies jauni sociālie kontakti un draudzība gan starp dalībniekiem savā starpā, gan starp projekta vadītājiem un dalībniekiem, kas ļauj turpmāk sekmīgi turpināt sociālās iekļaušanās aktivitātes.
Projektu finansāli atbalstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. 

— 29. novembris 2013