2013

Laime ir ģimenē

Projektu "Laime ir ģimenē" ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu tika īstenots atbalsta centrā "Dzeguzēns", Pērnavas ielā 62.

Projekta mērķa bija veicināt izpratni par ģimeniskām vērtībām jauniešiem, kuri atrodas aizbildņu vai audžuģimeņu aprūpē. Realizējot projektu tika īstenotas sekojošas aktivitātes 1) jauniešu kluba "Dzeguzēni" tikšanās piektdienās, 2) 4 tikšanās un diskusijas ar jauniešiem aktuāliem viesiem par ģimeniskām vērtībām; 3) pētnieciskais darbs ""Ģimene"; 4) radošo darbu konkurss "Mana sapņu ģimene" un citas aktivitātes. 

Projekta laikā dalībnieki meklēja atbildes uz sekojošiem jautājumiem - kāda ir ģimenes nozīme mūsdienās, kādai tai vajadzētu būt, kāda ir ģimenes loma citās kultūrās? Vai ģimene vienmēr ir resurss, kur meklēt laimi? Ko darīt, ja reizēm tā nav? Ko jaunieši var darīt, lai radītu stipras, stabilas un laimīgas ģimenes.

Projekta tiešā mērķa grupa bija jaunieši no aizbildņu un audžuģimenēm, netiešā mērķa grupa - visi radošo darbu konkursa "Mana sapņu ģimene" dalībnieki.

— 30. novembris 2013