2013

Projekti sadarbībā ar KIDS FIRST FUND

Pateicoties Jay Sorensen atsaucībai un Kids First Fund piešķirtajam nozīmīgajam finansiālajam atbalstam Latvijas Audžuģimeņu biedrība ir bijusi iespēja sniegt ievērojamu atbalstu 160 ģimenēm, kuru sniedz mīlestību un mājas sajūtu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Biedrībai ir bijusi iespēja veiksmīgi īstenot 3 projektus: 1)Pārtikas groziņi “Līgo” svētkos, 2) Akcija “Skolas berniem jāiet skolā”, 3)Atbalsta grupas aizbilņiem un audžuģimenem.

  1. Projekta mērkis bija mazināt nabadzības risku LAB ģimenēm, nodrošinot tās ar pārtikas groziņiem Līgo svētkos. Projekts tika īstenots laika posma no maija līdz jūnijam, pārtikas pakas varēja saņemt Rīgā, Pērnavas ielā 62.Kopumā 160 aizbildņu un audžuģimenes no dažādiem Latvijas reģioniem saņēma pātikas grozus ar ikdienā nepieciešamajām pārtikas precēm – rīsi, griķi, tomātu mērce, kafija, eļļa, makaroni, cukurs u.c.  Viena pārtikas groza izmaksas 10.00 LVL.

 

  1. Akcijas „Skolas berniem jāiet skolā” mērķis bija mazināt nabadzības risku LAB ģimenēm, nodrosinot to aprūpē esošajiem berniem nepieciešamās kancelejas preces jauno mācību gadu uzsākot. Akcija tika īstenota laika posma no jūnija līdz septembrim.  Akcijas laikā 280 bērni un jaunieši saņēma skolai vajadzīgās kancelejas preces – burtnīcas, klades, flomasterus, zīmuļus, krāsas u.c. Kancelejas preces vienam bernam tika sarūpētās 10.00 LVL apmērā.

 

  1. Atbalsta grupu mērķis bija nodrošināt psihoemocionālu un moralu atbalstu aizbildņu un audžuģimenēm. Atbalsta grupas tika rīkotas 8 mēnesus – no maija līdz decembrim. Tikšanās tika rīkotas divas reizes mēnesī, kopā 16 reizes. Dalībnieku skaits katrā tikšanās reizē 9 līdz 12 personas.

 Atbalsta grupas deva iespēju aizbildņiem  un audžuģimenēm satikties, justies vienotiem un līdzīgiem.  Lielākajai daļai no atbalsta grupu dalībniekiem tā bija pirmā reize, kad viņi neformālā gaisotnē dalījās savā pieredzē un varēja uzklausīt citu viedokļus. Atbalsta grupas apmeklēšana stiprināja viņu pašapziņu. Radīja vielu pārdomām  par labāku attiecību veidošanu ar pieņemto bērnu,  citiem ģimenes locekļiem un sabiedrību kopumā. 

 

— 27. decembris 2013