2013

Projekts „Nometne „Laime ir Ģimenē””

Nometne „Laime ir ģimenē” ar SIA „CEMEX” finansiālu atbalstu tika īstenota laika periodā no 12. – 16. augustam „Ķoņu dzirnavās”. Nometnes galvenā tēma bija ģimeniskās attiecības. Pirmajā ierašanās dienā dalībnieki veidoja savu ģimenes koku, kuru nometnes laikā gan paši ģimenes locekļi, gan citi dalībnieki papildināja. Katru dienu ģimenes sevi iepazina arvien labāk.

Par cik nometnes norises vietā liels akcents tiek likts uz dabisku un veselīgu dzīvesveidu, tad šie principi tika iepazīti un ievēroti arī nometnes norises laikā. Piemēram, ēdienreizes tika gatavotas no produktiem, kurus ražojuši vietējie zemnieki, izmantoti tika dabīgie materiāli, bērni paši cepa kliņģerus u.tt.

Nometnes laikā tika izmantotas tādas metodes kā diskusijas, lekcijas, lomu spēles, konkursi, pārgājieni, radošās darbnīcās izmantojot dabiskos materiālus. Daļa aktivitāšu tika īstenotas atsevišķi bērniem un vecākie, daļa kopīgi. Katru vakaru vecāki pulcējas uz atbalsta grupu, kuras laikā tika izvērtēta pagājusī diena.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir iedalāmas:

1) izglītojošās – mini seminārs un diskusija par cilvēciskajām vērtībām, seminārs par veselīgu dzīvesveidu (sadzīves ķīmija, pārtika), dalībnieku darba grupas par iespējām dzīvot videi draudzīgāk dažādās situācijās, iepazīšanās ar latviešu tradīcijām.

2) atbalstošās – atbalsta grupas vecākiem, grupas saliedēšanas vingrinājumi, individuālās konsultācijas gan bērniem, gan vecākiem.

3) radošās – cilvēka tēlu veidošana, kolāža no dabas materiāliem, „no veca jauns”, ģimenes koks, kliņģeru cepšana, folkloras vakars, deju vakars ar sagatavoties priekšnesumiem, modes skate.

4) fiziski aktīvās – rīta skrējiens (pēc izvēles), rīta rosme visiem, pārgājiens, sporta spēles, rotaļas, peldēšana, braukšana ar laivām.

Projektā piedalījās 40 dalībnieki – aizbildņu un audžuģimenes no Rīgas pilsētas un Latvijas reģioniem. Rezultātā ir iegūta pozitīvi iedvesmojoša pieredze iesaistoties kopīgās aktivitātēs, vecākiem bija iespēja novērot kā viņu aprūpē esošie bērni un jaunieši iesaistās kopējās aktivitātēs – cik atsaucīgi, sadarboties spējīgi vai noslēgti tie ir, kā šie bērni reaģē dažādās situācijās.

Dalībniekiem ir paplašinājies dalībnieku sociālo kontaktu tīkls – bērni un jaunieši turpina satikties arī pēc nometnes norises. 

— 25. novembris 2013