2014

Brīvprātīgo vakars

Projektu „Brīvprātīgo vakars” finansiāli atbalstīja Rīgas domes Labklājības departaments. Projekta mērķis bija Rīgā dzīvojošo aizbildņu sociālās integrācijas veicināšana, stiprinot to piederības sajūtu Latvijas Audžuģimeņu biedrībai un sabiedrībai kopumā. Ir svarīgi atzinīgi novērtēt iesaistīšanos brīvprātīgā darbā. Daži no palīgiem ar biedrību sadarbojas jau vairāk kā 10 gadus. Projektā piedalījās 30 Rīgas pilsētā dzīvojošas personas.

Liels prieks, ka labi zināmā psihoterapeite Aina Poiša atrada brīvu laiku lai ar uzmundrinošām, motivējošām sarunām piedalītos mūsu pasākumā. Reizēm vajag mierīgi apstāties un pārdomāt, kur palikusi nākotnes vīzija, dzīves mērķi, vai pietiek laiks mīlēt sevi, vai pietiekami atlicinām laiku kopā būšanai ar tuvajiem cilvēkiem?

Motivējošās lekcijas laikā dalībnieki tiks rosināti atzinīgi novērtēt pašiem savu sniegto ieguldījumu biedrības darbības nodrošināšanā. Ja ir pozitīvs sevis novērtējums ir daudz vieglāk būt atsaucīgam un labestīgam.

— 27. decembris 2014