2014

Deja kā sociālās iekļaušanās iespēja

Projekta mērķis bija ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšana izmantojot deju un kustības. Deja ir viena no veiksmīgākajām pašapziņu un personības attīstību veicinošajām metodēm. Kāpēc? Deju kā metodi vislabāk raksturo apzīmējumi – spontanitate+ improvizācija+radošums. Deju un kustību pieeja noder saskarsmes barjeru pārvarēšanai. Deju un kustību spontanitāte atbrīvo personu no dzīves laikā iegūtiem kompleksiem, bailēm, negācijām, stereotipiem. Paralēli šim procesam veidojas pozitīvisms, pārliecība par sevi, drosme, pieņemšana, sadarbība un rezultātā attīstās radoša personība.

Projektā piedalīties varēja gan bērni un jaunieši no aizbildņu un audžuģimenēm, gan arī šo ģimeņu bioloģiskie bērni. Kopējais projektā iesaistīto dalībnieku skaits ir 25 personas.

Projekta ietvaros dalībniekiem bija iespējams apmeklēt 10 bezmaksas nodarbības „Deja kā iespēja” Elzas Kronbergas deju studijā BUMP. Varēja piedalīties 3 dienu izbraukuma seminārā Ragaciema viesu namā „Smaidas”, kur nodarbības notika jau pavisam citos apstākļos. Turpat Ragaciema pludmalē tika rīkota arī sociālā akcija „DEJA-IDEJA”.

Liels prieks, ka projeka dalībnieki ir atraduši jaunus draugus un domubiedrus, ir iemācījušies jaunas kustības un dejas. Vērtīga ir iegūtā pieredze un pārliecība, ka kopīgi esam tikuši galā arī ar grūtajiem un sarežģītajiem brīžiem.

Izvēlētās deju un kustību metodes izmantošana Latvijas Audžuģimeņu biedrībai un projekta mērķa grupai bija jauna pieredze, kuru turpmāk ceram iekļaut arī citos biedrības rīkotajos sociālās inegrācijas pasākumos.

— 14. augusts 2014