2014

Otrā iespēja

Latvijas Audžuģimeņu biedrības ģimenes pulcējās 3 radošajās nodarbībās, kurās dalībnieki no lietotiem priekšmetiem radīja jaunus ar pavisam citu funkcionalitāti. Grūtākais bija atteikties no pārliecības, ka tas asociatīvi saistās ar nabadzību. Savstarpēja dalīšanās, taupība, priekšmetu pārveidošana nav nabadzība! Tā ir spēja racionāli izmantot un taupīt esošos resursus, kā arī iespēja sadraudzēties.

Pēc nodarbībām, kuras notika atbalsta centrā „Dzeguzēns” 40 dalībnieki – gan bērni un jaunieši, gan arī vecāki, piedalījās 4 dienu nometnē Ķoņu dzirnavās, kur tika nodrošināta iespēja praktiski pielietot ilgtspējīga dzīvesveida modeļus. Piemēram, lietot vietējo zemnieku audzēto pārtiku, radošajiem darbiem izmantot uz vietas pieejamos dabas materiālus, gulēt telpās ar koku mizu grīdas segumu u.tt. Paldies dzirnavu saimniekiem par dalībnieku laipno uzņemšanu!

Projekta galvenais ieguvums ir iedvesma un jaunas idejas, kuras līdz nākamajai vasarai katram ir jārealizē. Projektu finansiāli atbalstīja nodibinājums „Fonds „Ziedot””.

— 14. augusts 2014