2014

Projekts

Viena no būtiskākajam mērķa grupas problēmām ir nepietiekamais finansiālais nodrošinājums, kas ievērojami pazemina šo ģimeņu dzīves kvalitāti. LA biedrībā esošo aizbildņu labklājība ir salīdzinoši zema gan dēļ zemā atalgojuma, gan dēļ bērna izmaksām (bērna uzturēšanai aizbildņi saņem tikai 45,53 EUR), tāpēc ir jāmeklē alternatīvas ar nabadzības un sociālās atstumtības risku saistīto problēmu mazināšanai. Ir situācijas, kad ienākumus palielināt ģimenēm tiešām nav iespējams. Tad ir svarīgi apzināties resursus, kuri ir bez maksas pieejami, piemēram, jau lietoti priekšmeti, pašu aizbildņu savstarpējā sadarbība.

Projekta aktivitātēs tiek iekļauti divi savstarpējo saistīti virzieni - 1)iedzīvotāju sadarbības iniciatīvu veicināšana un 2)ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšana, rosinot racionāli izmantot pieejamos resursus.

Projekta ietvaros tiks noorganizētas:

1) 3 radošās darbnīcas Rīgā, lai rosinātu idejas un praktiski no lietotiem priekšmetiem radītu jaunus ar jau citu funkcionalitāti,

2) 4 dienu nometne Ķoņu dzirnavās, kuras ietvaros tiks nodrošināta iespēja praktiski izmēģināt ilgtspējīga dzīvesveida modeļus, piemēram, atkritumu šķirošanu, vides sakopšanas akcijas, vietējo zemnieku audzētas pārtikas izmantošana, kā arī tiks turpinātas radošās darbnīcas. 

— 25. aprīlis 2014