2014

Vasaras nometne

Vasaras nometnes mērķis:

  1. Aizbildnībā esošo jauniešu pašapziņas stiprināšana pārvarot jaunus izaicinājumus;
  2. Angļu valodas prasmju uzlabošana, kas ļaus pilnvērtīgās izmantot pieejamos resursus, attīstīt līderības prasmes un konkurētspēju;
  3. Saskarsmes prasmju attīstīšana un sociālo kontaktu tīklu paplašināšana.

Dalībnieki: 20 jaunieši no aizbildņu ģimenēm un 10 aizbildņi (ar priekšzināšanām angļu valodā).

Nometnes norises laiks – 4 dienas

Nometnes tēma „Veselīgs dzīvesveids”

Gan ikdienas komunikācija, gan nometnes ietvaros plānotās aktivitātes notiks angļu valodā, atsevišķas nodarbība plānotas tieši valodas apguvei – gramatikai, vārdnīcas papildināšanai, izteicienu apgūšanai.

Nometnes laikā tiks ievēroti veselīgs dzīvesveids dažādos aspektos, katru dienu īpaša uzmanība tiks veltīta kādai konkrētai jomai:

1 diena „Veselīga pārtika”: diskusija „Kas ir veselīgs uzturs?”, minilekcija „Mīti par veselīgu uzturu”, angļu valodas papildināšana ar vārdiem, kas saistīti ar uzturu, praktiska maizes cepšana un zāļu tēju lasīšana u.c.

2. diena „Fiziskās aktivitātes”: rīta rosme, grupas saliedēšanas vingrinājumi, diskusija par fiziskajām aktivitātēm ikdienā, netradicionālo sporta veidu Olimpiskās spēles, angļu valodas nodarbības vārdu krājumu papildināšanai.

3.diena „Pozitīva domāšana un veselīgas attiecības”: diskusija „Kādi ir mūsu lielākie izaicinājumi – kopējie un individuālie?”, psiholoģiskie testi, praktiski vingrinājumi – lomu spēles, minilekcija par saskarsmes modeļiem, dialogi un saskarsmē biežāk lietotās frāzes angļu valodā, filma .... (vajag ieteikumu par kādu iedvesmojošu filmu).

4.diena „Vides aizsardzība”: lekcija „Ko es varu darīt?”, praktiski uzdevumi ar faktiem par vides piesārņojumu, diskusija par dabīgo materiālu izmantošanu ikdienā, radošais darbs izmantojot dabīgos materiālus, nometnes noslēgums.

Projekta rezultātā

  • 30 dalībnieki būs uzlabojuši angļu valodas prasmes – papildinājuši vārdu krājumu un praktiski ikdienās situācijās to pielietojuši;
  • iepazinuši veselīga dzīvesveida pamatprincipus tādās jomās kā uzturs, fiziskās aktivitātes, vides aizsardzība, pozitīva domāšana;
  • pilnveidojuši saskarsmes prasmes, kā arī būs paaugstinājusies projekta dalībnieku pašapziņa un viņi spēs pilnvērtīgāk izmantot pieejamos resursus gan latviešu, gan angļu valodā.

Izmaksas: 3000EUR 

— 7. aprīlis 2014