2015

Jauniešu apmaiņas brauciens uz Turciju

No 20-26. oktobrim trīs pārstāvjiem no biedrības bija iespēja uz 6 dienām atgriezties vasarā. Meitenes devās apmaiņas braucienā uz Turciju.

„Viss sākās ar ierašanos Turcijas lidostā Adana, tad autobuss mūs nogādāja pie pašas jūras, netālu no Mersi pilsētas, kur mums bija dota iespēja piedzīvot daudz patīkamus mirkļus un gūt jaunas zināšanas.

Galvenā projekta tēma bija jauniešu bezdarbs, līdz ar to šajā projektā daudz runāja un domāja par šo tēmu. Pilnveidotas tika zināšanas arī par uzņēmējdarbību. Ļoti svarīga bija tieši saskarsme ar citu valstu cilvēkiem, uzzināt par viņu valstīm, ikdienas paradumiem un tur notiekošo. Apmaiņas braucienā kopā piedalījās 42 cilvēki no Vācijas, Slovēnijas, Grieķijas, Rumānijas, Portugāle, Turcijas un Latvijas.

Katru dienu bija valodas stunda , kuras laikā bija iespēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas. Katru dienu norisinājās grupu darbi, kuros kopēji diskutējām un apspriedām dažādus tematus, piemēram, - bezdarba līmenis katrā valstī, kādam jābūt biznesmenim, kā noris darba intervijas un kā uzrakstīt biznesu plānu. Vakaru pusē valstīs prezentēja savu valsti ar prezentāciju un dažādām dejām un dziesmām.

Apmaiņas projektā mēs - Ieva un Laima ieguvām daudz jaunu iespaidu un neaizmirstamu emociju, draugus, prieku, zināšanas un, protams, uzlabojām arī savas angļu valodas prasmes."

— 20. novembris 2015