2016

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.7.

Projekta "Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai" ietvaros ir izstrādāta rokasgrāmata "Atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm".

Aktivitāte tiek īstenotas sadarbībā ar projekta partneriem Linnea Kompetansesenter (Norvēģija) un Vecumnieku sociālo dienestu. Projektu ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

— 30. aprīlis 2016