2018

Ar skatu nākotnē

 

Latvijas Audžuģimeņu biedrība laika posmā no aprīļa līdz novembrim īstenoja projektu „Ar skatu nākotnē”, ko finansē A/S „Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”. Projekta ietvaros biedrības Atbalsta centrā „Dzeguzēns” tika organizētas daudzveidīgas radošās nodarbības bērniem un jauniešiem. Projekta dalībniekiem bija iespēja apgūt māla veidošanas tehnikas, gleznošanu ar eļļas krāsām, batikošanu, zīda un tekstila apgleznošanu, vannas bummbu gatavošanu un ēterisko eļļu pielietojumu, dāvanu saiņošanu, kā aŗī Adventes vainagu, Ziemassvētku dekoru un konfekšu pušķu veidošanas prasmes.

Nodarbību vadītāja Daiga Eklone atzīst, ka visas šīs nodarbes veicina bērnos radošuma un estētiskās kultūras prasmes. Bērni iegūst izpratni gan par krāsu toņiem, gan par dažādu tehniku pielietojumu, kā arī trennē pirkstu veiklību, atmiņu un iztēli. Nodarbībās septiņu mēnešu garumā tika novērots, ka šādas nodarbības bērniem ir interesantas un noderīgas. Bērni labprāt klausās nodarbību ievadteoriju un pēc tam mēģina to pielietot praksē. Bērniem interesē kā mēs varam paveikt dažādas lietas un jāatdzīsts, ka darbi ir fantastiski un lielāku mērogu izstāžu vērti. 

Nodarbību laikā bērni ne tikai attīstīja savas radošās spējas un individualitāti, bet komunicējot savā starpā, veidoja draudzīgas attiecības un paplašināja savu redzesloku un komforta zonu, gūstot piederības un atbildības sajūtu.

Arī 4 dienu vasaras nometne Engures pagastā bija organizēta bērnu/jauniešu radošai, lietderīgai un dzīvespriecīgai brīvā laika pavadīšanai. Dalībniekiem tika piedāvāta programma ar keramikas un gleznošanas radošām darbnīcām.

Nometnē tika sekmēta vispārējā fiziskā sagatavotība vingrojot, sportojot un dodoties pārgājienā. Bērni papildināja savas zināšanas par dabas materiālu izmantošanu veidojot smilšu pilis un dažādās citās atrakcijās, tā pat izmēģināja savas runas prasmes prezentējot savus un komandas izveidotos darbus.

 29.novembrī Atbalta centrā “Dzeguzēns” tika atklāta izstāde, kurā tika izlikti darbi, kas tapuši projekta laikā. Izstādes laikā projekta dalībnieki varēja aplūkot vienkopus 7 mēnešu garumā tapušos darbiņus, kā arī pārrunāt, kuras nodarbības bija visinteresantākās un kādas prasmes ir apgūtas.

Kā pierādījums bērnu radošumam, talantam un vienotībai ir viņu individuālie veidotie darbi un kopglezna, ko kopā gleznoja desmit dalībnieki un, kas izstādes dienā tika dāvināta Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītājai Ilzei Golverei.

— 11. decembris 2018