2018

Lekciju cikls aizbildņiem un audžuģimenēm

Ir noslēdzies Rīgas domes Labklājības departamenta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” projekts „Lekciju cikls aizbildņiem un audžuģimenēm”, kas tika īstenots no 19.10.-10.12.2018. Projekta ietvaros LAB biedrības ģimenēm – aizbildņiem un audžuģimenēm bija iespēja apmeklēt ģimenes psihoterapeites Ainas Poišas izglītojošas lekcijas, kurās tika aktualizētas tēmas par īpaši svarīgiem jautājumiem – bērnu emocionālā audzināšana, pozitīvā disciplinēšana, konfliktu risināšana, uzticības veidošana.

Īpaša uzmanība tika pievērsta arī pašu aprūpes veicēju emocionālai labsajūtai un personīgās kapacitātes stiprināšanai. Lekcijās dalībnieki saņēma ne tikai noderīgu informāciju, bet arī varēja dalīties savā pieredzē un iesaistīties diskusijās.

Projekta dalībnieki atzina, ka lekcijas bija saturiski ļoti vērtīgas, praktisku ieteikumu bagātas un iedvesmojošas.

— 11. decembris 2018