2021

Projekts „Pastāvēs kas attīstīsies”

Vasaras sākumā 01.06.2021. noslēdzās pozitīvām emocijām piesātināts projekts „Pastāvēs kas attīstīsies”! Projekta ietvaros mums bija iespēja uzlabot audžuģimenēm, aizbildņiem un viņu bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāti, ieviešot darbā jaunas darba metodes, kā arī uzlabojot pakalpojuma sniegšanas mikro vidi. Projekta viena no aktivitātēm ietvēra – Latvijas Audžuģimeņu biedrības, Atbalsta centra "Dzeguzēns" bērnu stūrīša labiekārtošanu (iegādātas bērnu mēbeles un rotaļlietas). Esam gandarīti par sasniegto rezultātu, jo ir izdevies iepriecināt mūsu biedrības un atbalsta centra pašus mazākos apmeklētājus – bērnus. Bērni ar prieku un interesi rotaļājas ar bērnu stūrītī pieejamajām spēlēm un rotaļlietām, labprāt iejūtas ārsta lomā, ar prieku pagatavo ēdienu rotaļu virtuvītē un iesaista rotaļās savus vecākus. Mūsu mazo apmeklētāju prieks un smaidi rada patiesu gandarījumu par paveikto.

Otrās projekta aktivitātes ietvaros esam iegādājušies 13 saskarsmes kāršu (spēļu) komplektus latviešu un krievu valodā, kas tiek izmantoti mūsu aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta grupās, individuālajās konsultācijās un tiks izmantoti, saskarsmes treniņos un biedrības nometņu aktivitātēs u.c. Šādi palīgmateriāli palīdz vieglāk veidot komunikāciju un dialogu par dažādām, ar personības izaugsmi, saistītām lietām, veicina empātiju un ieklausīšanos vienam otrā, ļauj ieraudzīt savus resursus un barjeras, veicina radošu problēmu risināšanu un attīsta iztēli. Saskarsmes un asociatīvās kārtis var veiksmīgi izmantot arī vadot attālinātās nodarbības gan darbā ar pieaugušajiem, gan ar jauniešiem un bērniem.

Esam par radošām sarunām un problēmu risināšanas metodēm, kas veicina uzticēšanos, savu domu lidojumu un ļaušanos notiekošajam brīvāk.  

Projekts finansēts “AS “Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv

— 30. jūlijs 2021