2024

Seminārs „Bērnu vajadzību izpratne un patstāvīgas dzīves prasmju attīstība”

Seminārs audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem „Bērnu vajadzību izpratne un patstāvīgas dzīves prasmju attīstība”

Tēmas:

  • Bērnu seksualitāte un tās veidošanās.Lektors, ārsts pediatrs Guntars Kuklis
  • Izpratne par bērnu neredzamo emocionālo pasauli. Lektore, Uzvedība.lv speciāliste Līga Bērziņa
  • Integrācijas loma bērnu attīstībā. Lektore, psiholoģe Marika Blumberga.

Seminārs audžuģimenēm, aizbildņem, adoptētājiem Seminārs audžuģimenēm, aizbildņem, adoptētājiem Seminārs audžuģimenēm, aizbildņem, adoptētājiem Seminārs audžuģimenēm, aizbildņem, adoptētājiem

Latvijas Audžuģimeņu biedrība

— 8. jūnijs 2024