Projekti

Drāmas terapijas nodarbības

 Projekta ietvaros notika 20 drāmas terapijas nodarbības aizbildņiem un bērniem. Nodarbību noslēgums notika divu dienu izbraukuma pasākumā viesu namā Bincāni. Projektā līdzdalību ņēma 25 LAB biedri.

Drāmas terapija ir viens no mākslu terapijas veidiem. Tās pielietojums ir daudzpusīgs un tā var palīdzēt ikvienam uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību.

Atšķirībā no teātra, drāmas terapijā mērķtiecīgi izmanto drāmas un teātra elementus – lomu spēles, stāstus, pasakas, metaforas, sapņus, maskas, grimu, priekšmetus, lelles, fotogrāfijas, video, lai sasniegtu terapeitiskus mērķus – simptomu mazināšanos, psihisko un fizisko integritāti un personības izaugsmi.

Esam gandarīti par iespēju pasniegt roku, atbalstīt, uzklausīt, būt līdzās.

— 1. maijs 2017