Projekti

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.16

Brīvlaika nedēļā devāmies iepazīt vienu no Latvijas īpašajām vietām - Kadagu, kur atrodas Latvijas Nacionālie bruņoties spēki.

Viesošanās bija vērtīga gan tiem jauniešiem, kuriem līdz šim nebija nekāds priekšstats par bruņotajiem spēkiem, gan tiem, kuri regulāri iesaistās jaunsargu aktivitātēs. Iespējams, pēc viesošanās NBS vēl kāds no jauniešiem nolems kļūt par jaunsargu.

Pāris stundu laikā bija iespējams pašiem iesēsties bruņotajās mašīnās, izpētīt ieročus, iegūt informāciju kāpēc tie ir tieši tādi, kādi tie bija agrāk, piemērīt speciālo apģērbu. Interesants bija stāstījums par Baltijā lielāko mīnu kolekciju un atmīnēšanas iekārtām, tai skaitā robotiņu. Visdrūmāk sajutāmies klausoties par palīdzības sniegšanu un medicīnisko palīdzību. Dzirdot, ka zilā lampiņa tiek iedegta tiem, kas jau miruši, tas vairs neizklausās pēc spēles. Tās ir jaunas pārdomas par vērtībām. Ne velti NBS teritorijā regulāri ir pieejams kapelāna atbalsts. Paldies NBS personālam par atsaucīgo uzņemšanu. 

Brauciens tika organizēts projekta "Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai" ietvaros. Projektu Intervija ir sagatavota projekta "Ģimeniskā aprūpe-drošais pamats bērna attīstībai" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 

 

— 25. marts 2016