Projekti

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.6.

Kopš 2014.gada septembra LAB īsteno projektu „Ģimeniskā aprūpe – drošais pamats bērna attīstībai”, kura ietvaros tiek organizēti arī starpkultūru vakari ārpusģimenes aprūpē esošajiem jauniešiem.

Starpkultūras vakaros dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādu pasaules tautu kultūras tradīcijām dažādos aspektos – valoda, apģērbs un aksesuāri, dejas, mūzika, ēdiens, arhitektūra u.c. lietas, tai skaitā izplatītākie stereotipi. Iepazīstot un salīdzinot citas kultūras, mēs tajā pat laikā padziļinātāk izzinām arī sevi.

Februārī, Valentīndienas mēnesī, dalībnieki iepazina Franciju. Prezentāciju sagatavoja gan projekta koordinators, gan jaunieši. Vakara gaitā 22 dalībnieki zīmēja savas asociācijas saistībā ar Parīzi, klausījās franču valodu un mūziku.

"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis."

"Fait divers: Delgado, l'homme qui a commis plusieurs viols en région parisienne et qui porte le même nom qu'un coureur cycliste, a été condamné à 20 ans de réclusion et élu meilleur grimpeur de la région."

"Quand on me parle d'une femme cultivée, je l'imagine avec des carottes dans les oreilles et du cerfeuil entre les doigts de pied."

Turpmākajos mēnešos plānoti vakari par tādām valstīm kā Spānija, Meksika, Indija, Ēģipte, Norvēģija, Japāna, Kuba u.c. Katrā starpkultūru vakarā ir plānoti vismaz 15 dalībnieki.Par projekta aktivitātēm sīkāku informāciju varat iegūt sazinoties ar projekta vadītāju: aiga@labiedriba.lv

Aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar projekta partneriem Linnea Kompetansesenter (Norvēģija) un Vecumnieku sociālo dienestu. Projektu ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

— 24. februāris 2015