Projekti

Ģimeniskā aprūpe-drošais pamats bērna attīstībai nr.5.

Pirms 3 gadiem pārstāvji no Latvijas Audžuģimeņu biedrības devās uz Bergenu (Norvēģija), lai iepazītos ar Linnea Kompetansesenter profesionāļu darbību. Mūsu sākotnējā informācija bija īsi kodolīga – tā ir privāta organizācija, ka sniedz atbalstu audžuģimenēm, kuru aprūpē atrodas problemātiski bērni.

Par cik ikdienas darbā nācās sastapties ar problēmu, ka metožu klāsts, atbalsta sniegšanai aizbildņiem un audžuģimenēm, ir ierobežots, tad iespēja iepazīties ar Norvēģijas ekspertu pieredzi, viennozīmīgi bija vērtējama kā saistoša un vērtīga. 

Ir pagājuši 3 gadi un esam gandarīti, ka nu jau varam kopīgi realizēt projektu “Ģimeniskā aprūpe- drošais pamats bērna attīstībai”, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Projekta ietvaros Latvijas Audžuģimeņu biedrība kopā ar Linnea Kompetansesenter ekspertiem apmāca 10 mentorus no dažādiem Latvijas reģioniem, kas turpmāk varēs būs kompetentas atbalsta personas aizbildņiem un audžuģimenēm.

Kāpēc vēlamies Norvēģijas kolēģu izmantoto drošās pamata pieeju un “Zvaigznes modeli” ieviest Latvijā? Pārāk bieži ir gadījumi, kad veselas profesionāļu komandas pūliņi ir nesekmīgi un ir bezspēcīgi  jānoskatās, kā bērna situācija kļūst arvien problemātiskāka. Drošā pamata pieeja skaidro kāpēc speciālistu pūliņiem ietekmēt jeb koriģēt  bērna uzvedību nav nekādu rezultātu. Jo trūkst kaut viens cilvēks pasaulē, kuram bērns var droši uzticēties.

Patiesībā drošais pamats pasaules izzināšanai ir vajadzīgs  visas dzīves garumā - tas attiecas uz bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, vecākiem, un arī uz sociālajiem darbiniekiem. Dominējošais piesaistes veids izveidojas jau pirmajos dzīves gados. Tieši tāpēc zīdaiņu ievietošana institucionālajā aprūpē jeb bērnu namos ir nopietns apdraudējums harmoniskai personības turpmākajai attīstībai.

Piesaistes veidi: 1.Droša piesaiste; 2.Nedroša /izvairīga; 3. Nedroša/ambivalenta 4.Nedroša dezorganizēta. Drošas piesaistes gadījuma cilvēks pats jūtas vērtīgs, labs, mīlams, apkārtējie ir izpalīdzīgi un uzticami, pasaule – droša un paredzama. Ja piesaiste ir nedroša, tad cilvēks jūtas nevērtīgs, ļauns, slikts, citi ir manipulējoši, tiem nevar uzticēties, pasaule vispār ir bīstama un haotiska. Tātad arī palīdzēt gribošie speciālisti priekš bērna ir bīstami, tiem nevar ticēt.

Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni ir praktiski piedzīvojuši ļaunprātīgu izmantošanu, atstāšanu novārtā, atraidījumus, šķiršanos, zaudējumus, bailes un virkni citas negācijas. Pēc šādas pieredzes ir ļoti liela iespējamība, ka bērnā jau ir izveidojies nedrošas piesaistes modelis. Jā, pašsajūta var būt slikta, bet tas ir vienīgais ko bērns pazīst, tāpēc tiks izmantoti visi iespējamie līdzekļi, lai izsauktu savu agrāko aprūpes pieredzi jaunajā audžuģimenē. Ne vienošanās, ne sodi, ne apbalvojumi šādos gadījumos nav efektīvi. Primāri svarīgi ir veicināt drošības un piesaistes veidošanos.

Linnea Kompetansesenter eksperti izmanto drošās piesaistes “Zvaigznes modeli”, kurā ir ietvertas piecas būtiskākās dimensijas, kas veicina bērna stiprināšanu:

1.Pieejamība (veicina uzticēšanos un drošību)

2.Atsaucība un  iejūtīgums (palīdz bērnam iemācīties regulēt un vadīt gan jūtas, gan uzvedību)

3.Bērna pieņemšana (palīdz bērnam iegūt pozitīvu pašsajūtu)

4.Uz sadarbību vērsta aprūpēšana (palīdz bērnam justies kompetentam)

5.Iekļaušana ģimenē (palīdz just piederību).

Aizbildņiem un audžuģimenēm būtu regulāri jāizvērtē, vai attiecībās ar pieņemto bērnu tiek stiprinātas šīs 5 dimensijas. Tikai tad, kad būs apmierinātas katrai dimensijai raksturīgās bērna vajadzības un viņš būs sajutis drošo pamatu zem kājām, var cerēt uz būtiskiem problemātiskās uzvedības uzlabojumiem.

Apmācības tika uzsāktas 2014.gada novembrī. Šobrīd paralēli notiek gan teorētiskais apmācību process, gan arī jau tiek organizētas atbalsta grupas, lai uzreiz praktiski pielietotu apgūtās metodes.  Projekts un “Zvaigznes modeļa” ieviešana apmācīto mentoru vadītajās atbalsta grupas turpināsies līdz 2016.gada aprīlim. Papildus informācijai: projekta vadītāja Aiga Romāne - Meiere aiga@labiedriba.lv

 

— 16. janvāris 2015