Projekti

Līderība un motivācija - iespējas aizbildnībā esošajiem jauniešiem

Projektā īstenotā apmācību programmu sastāv no prakstiskām un teorētiskām nodarbībām, balstoties uz piedzīvojumu metodi un mācīšanos darot. Apmācību programmu vadīja Atis Ķeņģis ar brīvprātīgajiem palīgiem no jauniešu organizācijas “Piedzīvojuma gars”, piesaistot arī psihologu un sociālo darbinieku.

Apmācību programmas ietvaros tika organizētas individuālas tikšanās ar jauniešiem, pirmssemināra kopīga tikšanās visiem dalībniekiem un VISSVARĪGĀKAIS – 3 dienu izbraukuma seminārs “Līderība un Motivācija”. “Līderība un Motivācija” notika no 30.oktobra līdz 1.novembrim Ķeguma novada, Birzgales pagasta lauku mājās “Rites”, kas ir īpaši pielāgota apmācību vajadzībām. Pirmā diena sākās ar 15 km garu pārgājienu cauri purviem un mežiem izmantojot kompasu, kas simbolizēja virzīšanos uz izvirzīto mērķi, neskatoties uz sarežģījumiem, pārbaudījumiem un nogurumu. Vienlaicīgi tas nodrošināja grupas saliedētību, jo visi ir saskārušies ar vienādām grūtībām.

Turpmākās dienas bija pilnas ar piedzīvojumiem un izaicinājumiem. Piedzīvojums ir efektīva metode, lai katrs apmācību dalībnieks izietu ārpus savas komforta zonas un lai ikvienam būtu iespēja nomest ikdienā uzvilktās maskas. Tā ir iespēja redzēt sevi no malas un saprast, kas katram darāms savu līderības prasmju veicināšanai. Vislielākais piedzīvojums bija lēkšana no virvi, lai ieraudzītu sevi drosmīgu un izlēmīgu pārvarot bailes no augstuma. 

Kopības un lielas ģimenes sajūta ir tas, kas padara šīs apmācības pavisam īpašas. Aktivitātes tika īstenotas ciešās komandās, kas ļauj iepazīt ne tikai sevi, bet arī atrast veidus kā efektīvi sadarboties ar citiem. Jaunieši tika rosināti iemācīties mīlēt katru izaicinājumu!

Projekta ietvaros 17.novembrī atbalsta centrā “Dzeguzēns” Pērnavas ielā 62 notika noslēguma pasākums “Līderība un Motivācija”, kura piedalījās ne tikai dalībnieki un apmācību vadītāji, bet arī citi ieinteresētie jaunieši un radi. Pasākuma laikā jaunieši dalījās ar piedzīvoto, pārdomām, kas radušās pēc izbraukuma semināra un saņems motivējošus ceļvežus turpmākajam izaugsmes ceļam. 

— 17. janvāris 2015