Projekti

No tukšas lejkannas

Pateicoties A/S „Latvijas Valsts Meži” finansiālajam atbalstam aprīlī sākam īstenot projektu „No tukšas lejkannas puķes neapliesi”.

Projekta mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu tieši tām aizbildņu un audžuģimenēm, kurām šobrīd ir spēku izsīkums. Trūkst resursi, lai atjaunotu ikdienas pienākumiem un bērna aprūpei nepieciešamo enerģiju. Mēs visi saprotam, ka bērniem bāreņiem trūkst galvenais - vecāku mīlestība. Tāpēc ik dienas aizbildņi un audžuvecāki cenšas pēc iespējas vairāk dot un dot pieņemtajiem bērniem, nedomājot par savu labumu ....tomēr nereti, pašiem to nepamanot, sanāk pagurt zem ikdienas rūpēm.

Ikdienas rūpēs iegrimušās audžumammas un tēti reti aizdomājas par savu veselību un sevis iepriecināšanu, taču ir jāatceras, ka “No tukšas lejkannas puķes neapliesi”. Projekta ietvaros tiks rīkota sociāla akcija, kuras laikā sniegsim dažāda veida atbalstu 50 ģimenēm. Mēs apzināsim vecāku lielos un mazos sapņus. Un uzrunāsim arī uzņēmējus, kas būtu gatavi atbalstīt šo ideju - iepriecināt kādu no vecākiem, kas sniedz mājvietu un sirds siltumu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Iespējams, nevarēsim ģimenēm uzdāvināt ceļojumu uz Parīzi. Bet ir audžumammas, kuras no sirds būtu pateicīgas par pavisam reālu sapņu īstenošanu - sporta kluba, pirts, teātra, kino apmeklējums, vakariņas, grāmatu iegāde, ceļojums, skaistumkopšanas procedūras, kursi, lekcijas u.tt. Mēs esam ļoti dažādi, tikpat dažādi ir vecāku sapņi.

Projekta noslēgumā tiks organizēta 4 dienu nometne, kurā tiks īstenota motivācijas programma, tajā iekļaujot lekcijas, grupu darbnīcas, radošās nodarbības. Projekta rezultātā vismaz 50 ģimenes būs saņēmušas morālu atbalstu. Nometnes laikā dalībnieces būs apzinājuši pieejamos resursus, ko izmantot paguruma brīžos arī pēc projekta īstenošanas. Līdz ar to turpmāk šīs mammas būs stiprāks atbalsts pieņemtajiem bērniem

— 25. aprīlis 2016