Projekti

Projekta “Es – ģimene – valsts” Nr.2022.LV/ĢDP/29

Latvijas Audžuģimeņu biedrība organizēja braucienu ar kuģīti projekta  “Es – ģimene – valsts” Nr.2022.LV/ĢDP/29 ietvaros "Iepazīsti savu tēti". Vienas stundas brauciens ar kuģīti notika 10.septembrī. 10.septembris tika izvēlēts apzināti, jo 11.septembris (svētdiena) ir tēva diena. Godinot tēva dienu atstājām iespēju 11.septembri pavadīt ģimenēm tuvāko lokā.

Projekta noslēdzošā aktivitāte, izbrauciens ar kuģīti tika veltīts Tēva dienai, lai aktualizētu tēva lomas nozīmīgumu bērnu audzināšanā un dzīvē, jo tēva loma ģimenē ir tik pat nozīmīga kā mātes loma. Brauciena laikā mērķa grupai tika nodrošināta iespēja ne tikai baudīt skaistos krasta skatus, bet arī piedalīties diskusijā par jautājumiem: kāda ir tēva loma ģimenē, kādi ir tēva pienākumi, ar kādām grūtībām tēvi saskaras audzinot bērnus, kāda ir sabiedrības attieksme pret tēva lomu ģimenē? Izbrauciena laikā norisinājās aktivitāte “vai tu pazīsti savu tēti?”, kuras laikā bērniem bija iespēja pārliecināties par to, cik labi viņi pazīst savus tēvus atbildot uz konkrētiem jautājumiem par saviem tēviem. Esam priecīgi par ģimeņu un tēvu izrādīto iniciatīvu piedaloties šajā braucienā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība ietvaros”.

— 16. septembris 2022