2014

Jauniešu pētījums

Projekta īstenošanas vieta - Rīgā, LAB atbalsta centrā „Dzeguzēns”, projekta īstenošanas laiks - 2014.gada 1.septembis līdz 30.decembris

Aktivitātes:

  1. Pētījums „Ģimene”. Galvenie pētījuma jautājumi „Kas ir ģimene?”, „Kas ir ģimeniskās vērtības”. Pētījuma metodoloģija tiks precizēta pirmo tikšanās reižu laikā, ņemot vērā jauniešu intereses, vēlmes un iespējas. Tiks piedāvātas sekojošas metodes – saistīto terminu skaidrojums, dažādu paaudžu pārstāvju anketēšana, anketu apkopošana, ekspertu intervijas, vērtību atšķirību analīze dažādās kultūrās u.c. Kā konsultanti pētījuma veikšanai tiks piesaistīti LU SZF Socioloģijas nodaļas vecāko kursu studenti. Pētījuma rezultāti tiks publicēti biedrības mājas lapā, tie būs elektroniski pieejami ikvienam interesentam, kā arī tiks izsūtīti iestādēm, kuru darbība ir vērsta uz jauniešu neformālo izglītošanu.
  2. Radošais konkurss „Mana sapņu ģimene”. Informācija par konkursu tiks publicēta biedrības mājas lapā, līdz ar to piedalīties tiks aicināti arī tie jaunieši, kuru ģimenes nav biedrības biedri. Plānots saņemt 100 radošos darbus – zīmējumus un literāros darbus. Labākie darbi tiks publicēti biedrības mājas lapā un kalendārā. 20 labākie darbi tiks apbalvoti. Darbi tiks izstādi atbalsta centra „Dzeguzēns” telpās.
  3. Diskusijas ar viesiem par ģimenisko vērtību jautājumiem. Diskusija par ģimeniskajām vērtībām (6 tikšanās). Piedalīties tiks aicināti sabiedrībā pazīstamas, jauniešiem nozīmīgas personas, kuras ir gatavas dalieties ar savu pieredzi un pārdomām par ģimenes vērtībām. Diskusiju apraksti un galvenās jauniešu atziņas vai secinājumi tiks publicēti biedrības mājas lapā www.labiedriba.lv .Tikšanās dalībnieku skaits - 30 jaunieši

Projekta rezultātā:

  • Jauniešiem ir pieredze aktīvi iesaistīties pētījuma veikšanā izmantojot dažādas pētniecības metodes;
  • Pilnveidojušās jauniešu prasmes patstāvīgi izvirzīt mērķus, uzdevumus, analizēt, diskutēt, apkopot informāciju, kā arī formulēt savu viedokli;
  • Pētījuma veikšanas laikā palielinājusies jauniešu informētība par ģimeniskajiem jautājumiem, radošo darbu veikšanās laikā tiek aktivizētas pārdomas par savu personisko attieksmi pret ģimeniskajām vērtībām;
  • Noorganizēts viens radošo darbu konkurss „Laime ir ģimenē”, konkursā piedalījušies 100 dalībnieki un noorganizētas 6 tikšanās ar viesiem, lai diskutētu par ģimenisko vērtību jautājumiem

Projekta izmaksas: 1200 EUR

 

 

— 25. marts 2014