Projekti

Atklāj Rīgu!

Pasākuma mērķis – īstenojot pasākumā plānotās aktivitātes, uzlabot bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem biedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt bērnu un jauniešu so
— 9. novembris 2013