Projekti

Ģimeniskā aprūpe drošais pamats bērna attīstībai nr.11.

Projekts „Ģimeniskā aprūpe – drošais pamats bērna attīstībai” tiek īstenots jau kopš 2014.gada septembra. Projekta mērķis ir kompleksa atbalsta sniegšana aizbildņu ģimenēm, nodrošinot sociālo pakalpojumu – mentoru programmu aizbildņiem un sociālās atstum
— 30. septembris 2015

Let`s learn each from other! Level2

Ir noslēdzies projekts „Mācīsimies viens no otra.Līmenis 2.”, kura ietvaros tika īstenotas 2 jauniešu apmaiņas Slovēnijā un Latvijā, kā arī apmācības personām, kas strādā ar jauniešiem.
— 12. septembris 2015

Ģimeniskā aprūpe-drošais pamats bērna attīstībai nr.9.

E-konsultācijas. Bērniem un jauniešiem no LAB ģimenēm ir pieejamas sociālā darbinieka e-konsultācijas. Projekta „Ģimeniskā aprūpe – drošais pamats bērna attīstībai” ietvaros jau kopš rudens ir iespējams saņemt profesionālu atbalstu.
— 6. maijs 2015